Algemene voorwaarden PMU-Behandeling

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, behandeling en transactie tussen Wow&Brow en een klant waarop Wow&Brow deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij hier uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken door beide partijen.

Afspraken

  • Klanten zijn verplicht om de bijwerking van een nieuwe behandeling zelf binnen 6-8 weken in te plannen. Wow&Brow is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen plannen van een afspraak door volboeking.
  • De bijwerking binnen 6-8 weken is uitsluitend bedoeld voor klanten die maximaal 8 weken geleden een nieuwe behandeling hebben ondergaan. Na 8 weken is deze niet meer bij de prijs inbegrepen. Wow&Brow behoudt het recht om afspraken te annuleren indien deze niet correct zijn ingepland.
  • Bij verhindering dient de klant dit uiterlijk drie werkdagen voor de afspraak schriftelijk via WhatsApp (+31641817900) aan Wow&Brow te melden. Annuleringen via e-mail zijn niet geldig. De aanbetaling wordt niet teruggestort maar kan binnen 6 maanden voor een nieuwe afspraak worden gebruikt. Na dit termijn vervalt de aanbetaling.
  • Indien de klant de afspraak mist of te laat annuleert, mag Wow&Brow 100% van de kosten van de geboekte behandeling in rekening brengen. Bij meer dan tien minuten te laat verschijnen, mag Wow&Brow de behandeling weigeren en het volledige bedrag in rekening brengen.
  • Wow&Brow dient verhindering voor een afspraak minimaal 48 uur van tevoren aan de klant te melden.
  • In geval van overmacht zijn beide partijen niet gehouden aan de verplichtingen. Overmacht is wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan.

Betaling

  • Alle prijzen voor behandelingen en producten zijn inclusief btw en zichtbaar op de website. Aanbiedingen gelden binnen de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Betaling dient direct na de behandeling contant of per pin te geschieden.
  • Het voorschot voor alle PMU behandelingen bedraagt €50,- en is niet restitueerbaar. Indien de voorschotbetaling niet binnen twee werkdagen na het boeken van de afspraak is voldaan, wordt de afspraak geannuleerd.
  • De aanbetaling moet worden overgemaakt naar de rekening van Wow&Brow. Bij een gemiste afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn volgen twee herinneringen. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau, waarvan de kosten voor de klant zijn.

Bij sommige behandelingen wordt geen voorschot gevraagd. Voor deze behandelingen geldt bij annulering korter dan 48 uur vooraf, of bij niet verschijnen, dat er €50,- moet worden betaald bij de volgende afspraak.

Persoonsgegevens & Privacy

Wow&Brow behandelt persoonlijke gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal deze niet zonder schriftelijke toestemming aan derden verstrekken. Het e-mailadres van de klant wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, waarvoor afmelding mogelijk is.

Geheimhouding

Wow&Brow verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die door de klant is medegedeeld, tenzij wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak anders bepalen.

Aansprakelijkheid

Wow&Brow is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie van de klant over gezondheid, medicijngebruik of leefgewoonten. Wow&Brow is evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Beschadiging en diefstal

Bij beschadiging of diefstal door de klant heeft Wow&Brow het recht schadevergoeding te eisen.

Klachten

Klachten over behandelingen of producten dienen binnen twee werkdagen gemeld te worden. Wow&Brow streeft ernaar binnen vijf werkdagen te reageren. Bij gegronde klachten zal de behandeling opnieuw worden uitgevoerd of wordt gezocht naar een passende oplossing.